Disclaimer

ReisvoorTwee.nl is een handelsnaam van AkenMedia.nl die alle intellectuele eigendomsrechten houdt, of licenties voor die rechten houdt, van hetgeen op deze website is en wordt gepubliceerd.

Niets op deze website mag door anderen dan AkenMedia.nl geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd, of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand.

De informatie en gegevens op deze website zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en (mede) gebaseerd op door uitvoerende reisorganisaties en andere participanten verstrekte gegevens.

AkenMedia.nl is niet verantwoordelijk voor informatie (waaronder websites) voor zover onder verantwoordelijkheid van anderen dan AkenMedia.nl opgesteld of uitgegeven.

Aan de inhoud van deze website kunnen jegens AkenMedia.nl geen rechten worden ontleend. AkenMedia.nl is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van kennelijke onjuistheden of fouten op deze website. ReisvoorTwee.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie op deze website.